Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: