Διαγραφή Βεβαιωμένου Χρηματικού Καταλόγου του μισθώματος του Δικτύου Άλφα λόγω της μείωσης του μισθώματος δια της ΑΔΣ 221/2019

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: