Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: