Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ) στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021

Αριθμός Απόφασης:

297

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: