Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: