Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: