«Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 199 § 6 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).»

Αριθμός Απόφασης:

039

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: