Καταβολή εξόδων εκτός έδρας της Αντιδημάρχου κας Ναλπαντίδου Αφροδίτης.

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: