Καταβολή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.800,00€ για το ΕΕΤΗΔΕ 2011 και 2012 στην εταιρία «Θ. Μποτζώρης και Σια ΟΕ» για το μισθωμένο από αυτήν ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: