Καθιερωμένη Διορθωτική Παρέμβαση των οικονομικών υπολοίπων των Συνεχιζόμενων Έργων και Δράσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: