Καθιέρωση 12ωρης εργασίας για όλες τις ημέρες του χρόνου για το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (άρθρο 36 του Ν. 3584/07).

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: