Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του χρόνου των Δ/νσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού, του Αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμ

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: