Έγκριση πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: