Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες μέρες των υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (άρθρο 36 του Ν. 3584/07).

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: