Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης κηδείας αιρετών

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: