Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

42

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: