Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες του Δήμου μας στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011

Αριθμός Απόφασης:

405

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: