Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), που θα συνάψει ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

338

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: