Αποδοχή της τροποποιητικής απόφασης ένταξης με αρ.πρωτ.5610/15-10-20 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ02 «Βε

Αριθμός Απόφασης:

339

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: