Καθορισμός αριθμού και ιατρικών ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), που θα συνάψει ο Δήμος μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: