Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων οδών του Δήμου» (αρ. μελ. 76/2011).

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή