Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου οδού Καζαντζάκη (τμήμα από οδό Σιχλετίδη έως σιδηροδρομικές γραμμές).

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: