Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου τμήματος οδού Γ. Μουτάφη της Δ.Κ. Μενεμένης η (τμήμα από οδό Χρ. Δέλλα έως την οδό Σ. Καραντινού).

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: