Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων καθώς και παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών, για το κατάστημα, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Γ.ΚΥΡΙΜΗ 10, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης του Δήμου μας, του ΖΑΡΙΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, για ένα έτος

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: