Καθορισμός συνεργείων επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων.

Αριθμός Απόφασης:

49

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: