Καθορισμός συντελεστών για την επιβολή ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: