Καθορισμός συντελεστών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: