Καθορισμός συντελεστών τελών ΤΑΠ για το έτος 2015.

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: