Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης οικοπέδου με Κ.Α 021112 στο Ο.Τ Γ281 σύμφωνα με την 70/2003 πράξη εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου με εξώδικο συμβιβασμό.

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: