Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας 020823, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής ΡΣ συνοικισμού Δενδροποτάμου και έγκριση συμψηφισμού των ένθεν και ένθεν οφειλών μεταξύ των συνιδιοκτητών του ακινήτου και του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: