Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης του οικοπέδου με ΚΑ 02-02-15 (Ν10) στο Ο.Τ Γ247, αποκλειστικά ιδιοκτησίας της κ. Φουντουκίδου Αλεξάνδρας, σύμφωνα με την 70/2003 πράξη εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 211/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλί

Αριθμός Απόφασης:

181

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: