Κήρυξη άγονης δημοπρασίας λόγω μη κατάθεσης ουδεμίας προσφοράς

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: