Κήρυξη άγονης δημοπρασίας μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, για την εκμίσθωση του υπ’αριθ. 40 δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή