Κήρυξη άγονης της διαδικασίας δημοπρασίας για τη μίσθωση ελεύθερου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: