Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου με επωνυμία Παπαχατζή Γεώργιου, ανάδοχο σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ.4719/12 σύμβαση, για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και φωτισμού εκδηλώσεων του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: