Κήρυξη ως άγονων των δύο δημοπρασιών της 5ης Μαρτίου και της 14ης Μαρτίου 2013 για την ενοικίαση του υπ΄ αριθ. 129 Δημοτικού αγροτεμαχίου ευρισκομένου στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης. Απ’ ευθείας ανάθεση της μισθώσεως.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: