Κοπή Δένδρου επί της οδού Φιλιππουπόλεως 34 και οδός Ομήρου

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: