Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: