Λήψη απόφασης αποδοχής από το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης της παραχώρησης, χωρίς οικονομική αποζημίωση, σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδου στο Ο.Τ. 105α μεταξύ των οδών Μουτάφη- Καραντίνου- Σιχλετίδη πεζοδρόμου για διάνοιξη οδών, κατ’ εφαρμογή της 7918/06.12.2012 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης οικοπ

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: