Λήψη απόφασης για εξεύρεση χώρου στάθμευσης των οχημάτων των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης στην ευρύτερη περιοχή οδού Έλλης Αλεξίου (από Αγίας Παρασκευής έως Ομήρου)

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: