Λήψη απόφασης για Κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων (βάσει της υπ’ αριθ. 12/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: