Λήψη απόφασης για κατά χρήση – άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Α.Π.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ Ν». (164/2014 απόφαση ΚΑ).

Αριθμός Απόφασης:

390

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: