Λήψη απόφασης για καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση αυτοκινήτων στην δημοτική κοινότητα Μενεμένης. (πάρκινγκ οδού Βότση και οδού Ελ. Βενιζέλου).

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: