Λήψη απόφασης για τη δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση τμήματος 25 τ.μ. κτίσματος στο πάρκινγκ π. Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» στην Ραδιοερασιτεχνική Λέσχη «MACEDONIAN AMATEUR RADIO CLUB».

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: