Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης ως εταίρου στην ανοιχτή πρόσκληση για ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς προτεραιότητας, πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το «Χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρ

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: