Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων του Δήμου μας που διέκοψαν τη λειτουργία τους εξαιτίας του covid-19.

Αριθμός Απόφασης:

090

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: