Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή ανακύκλωση ακατάλληλων προς χρήση αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/2006)

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: