Λήψη απόφασης για την κήρυξη έκπτωσης του αναδόχου GENESIS ADVERTISING EKTΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες υλοποίησης εργασιών της Δράσης 2 «Δικτύωση» και της Δράσης 3 «Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση» ...

Αριθμός Απόφασης:

265

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: