Λήψη απόφασης για τον καθορισμό:«Ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για το έτος 2011».

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: