Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για αόριστο χρόνο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης από την Γ.Γ.Α. οικοπέδου μετά των κτισμάτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου & Τζ.Κέννεντυ στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων (χώρος Ε.Α.Κ. & γηπέδου ποδοσφαίρου).

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: